de eerste steen gelegd door…

Wij kennen het gebruik van het leggen van de eerste steen van een gebouw of van een huis. Aan het leggen van zo’n eerste steen is vaak een ceremonie verbonden. Maar hoe komen we aan zo’n gebruik, heeft het een oorsprong? Ik denk het wel. In de bijbel lees je namelijk:

Genesis 31
45 En Jakob neemt een steen en hij richt haar op als een monument.
46 En Jakob zegt tot zijn broeders: Raapt stenen op. En zij nemen stenen en zij maken een steenhoop. En zij aten daar op de steenhoop.

de eerste steen
Jakob neemt een steen en zet deze overeind, tot een gedenksteen of opgericht teken. De steen is in de Schrift een beeld van Christus (Ps.118:22, Hand.4:11). Door het volk en haar leiders weliswaar veracht (verworpen en gedood), maar door God opgericht, want Hij heeft Hem opgewekt. Christus is de Eersteling die opgewekt is uit de doden (1 Kor.15:20, 23) en is de eerste opgerichte steen.

de andere stenen
Maar wat beelden die andere stenen uit in het bouwwerk van Jakob en Laban? Het is een uitbeelding van het huis van God, de ecclesia, waarvan Jezus Christus de belangrijkste steen is (Ef.2:19-22). Het gedeelte in Efeze 2 beschrijft ook dat God in Christus, Jood en heiden één gemaakt heeft (Ef.2:14). Dat is ook wat Jakob, als beeld van Israël, en Laban (hij was een Syriër, zie Gen.25:20) uitbeelden, door op deze steenhoop samen te eten. Een maaltijd is  een uitbeelding van gemeenschap (1 Kor.10:16).

Dat de steenhoop vervolgens nog Mizpa wordt genoemd (dit betekent wachttoren, een plek met uitzicht) bevestigt dit alleen maar.