een nieuwe en levende weg 🔈 📹

De hogepriester onder het oude verbond ging zijn weg door de verschillende vertrekken van de tabernakel, tot in het allerheiligste vertrek. Al lopend sprenkelde hij bloed, tot in het heilige der heiligen, op het verzoendeksel. Het bloedspoor dat hierdoor ontstond, wordt door de schrijver van de Hebreeën brief uitgelegd. Het is een uitbeelding van de nieuwe (lett: pas geslachte) en levende weg die Christus heeft ingewijd. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor ons! Daardoor kunnen we met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade.

 

Audio
PowerPoint