een stil en rustig leven 🔈 📹

In 1 Timotheüs 2 roept Paulus op om te bidden en danken voor koningen en andere ‘hooggeplaatsten’ opdat wij een stil en rustig leven zouden leiden. Vaak wordt dit uitgelegd dat wij zouden bidden om met rust gelaten te worden door de overheden, maar dat staat er niet. Wij kunnen voor de overheden, of het nu goede of slechte zijn, bidden en danken, in de wetenschap dat zij onder God staan en Hij alles in Zijn hand heeft. Dát geeft rust en houdt ons rustig.

Audio
PowerPoint