de gelijkenis van het verloren schaap en de verloren penning 🔈

In Lukas 15 vertelt Jezus een drietal gelijkenissen: die van het verloren schaap, van de verloren penning en de gelijkenis van de verloren zoon. Deze studie gaat over de eerste twee gelijkenissen. In deze parabels vinden we belangrijke en basale waarheden: God heeft zijn bezit geteld en zal dat deel dat verloren is, weer vinden.

Deze gelijkenissen worden vaak gebruikt voor evangelisatie doeleinden en daar zijn ze natuurlijk ook voor geschikt. Toch zitten ook achter deze schijnbaar nogal simpele verhalen diverse diepere lagen. De schaapskudde is in de eerste plaats volgens de oudtestamentische profetieën een uitbeelding van Israël. In deze periode waarin het Koninkrijk verborgen is, zoekt God dan ook een deel van Israël dat verloren is. Maar ook in de toekomst, wanneer een gelovig Israël verzameld zal worden in Bozrah (Hebreeuws voor schaapskooi), zal de Herder deze kudde veilig achterlaten om op zoek te gaan naar de rest.

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 1 juli 2018