Kaïn en Abel 🔈 📹

Er zullen maar weinig mensen zijn die het verhaal van de broedermoord op de eerste bladzijden van de bijbel niet kennen. Toch zijn er nogal wat details in deze geschiedenis die misverstaan worden. Maar belangrijker nog is dat deze gebeurtenissen een profetische strekking hebben. Het is een illustratie van Israël dat haar broeder, de Messias, doodde. Net als Kaïn werd het volk verstrooid over de aarde. En God zorgde voor een plaatsvervanger van Abel: een nieuwe zoon van van Adam…

 

Audio
PowerPoint