Saulus wordt Paulus 🔈

Hoewel Paulus in Handelingen 7 voor het eerst wordt geïntroduceerd, heet hij daar nog ‘Saulus’. Het is pas enkele hoofdstukken later in Handelingen 13 dat er een naamsverwisseling plaatsvindt en hij vanaf dat moment consequent ‘Paulus’ wordt genoemd. Paulus spreekt in dit hoofdstuk het woord van God tot een heiden, een Romein, en ondervindt daarbij tegenstand van een Joodse tovenaar, Elymas.
Paulus weerstaat de Jood en voorzegt dat hij voor een periode blind zal zijn. Deze geschiedenis staat model voor de bediening van Paulus: het Joodse volk is tijdelijk verblind en de boodschap gaat naar de natiën.

 

Studie

PowerPoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 2 februari 2020