wedergeboorte 🔈 📹

Zes keer wordt er in het nieuwe testament een woord gebruikt dat wordt vertaald met: wedergeboorte, wedergeboren of wederom geboren. Het is de vertaling van drie verschillende Griekse woorden. In deze studie gaan we alle zes de Schriftplaatsen langs.

Toespraak gehouden op 14 maart 20121 in ‘gemeente de Heere zal voorzien’ in Den Haag.

Audio
PowerPoint