het middelpunt van de tabernakel

Op de vraag wat er in het midden van de tabernakel was, zijn een aantal antwoorden mogelijk. Je zou kunnen zeggen: het heilige der heiligen. Dat was het belangrijkste vertrek in de tabernakel. De naam zegt het al: het allerheiligste. Of je zou kunnen antwoorden: de ark van het verbond, want dat was het belangrijkste attribuut van de tabernakel. Beide antwoorden zijn goed. Maar er is een nog nauwkeuriger antwoord te geven op de vraag wat zich in het midden van de tabernakel bevond.

Exodus 25
16 Vervolgens leg je in de ark, de getuigenis, die Ik je geven zal.

De getuigenis, of het getuigenis, zijn de stenen tafelen met de tien woorden die God aan Mozes gaf op de berg Sinaï (Ex.32:15), het woord van God. Het heilige der heiligen is een beeld van de hemel zelf (Hebr.9:4). De ark van het verbond is het mooiste en belangrijkste onderdeel van de hele tabernakel en bevond zich in het heilige der heiligen. Het is een type van Christus.

het geloof van Jezus Christus
Het woord van God dat zich in de ark van het verbond bevindt, is een uitbeelding van het woord van God dat in Hem woont. Het is een beeld van het geloof van Jezus Christus. Het is Zijn geloof waaruit wij gerechtvaardigd worden. Het geloof van Jezus Christus is een term die je in de meeste vertalingen niet zult terugvinden. Het is meestal weg vertaald met vertalingen als “het geloof in Jezus Christus”. Maar in de grondtekst en gelukkig nog in een enkele vertaling, zoals de Statenvertaling, is de term wel te vinden:

Romeinen 3
21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

Galaten 2
16 Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.