1 Kor.12:12 –> zo ook de Christus!

In dit vers zet Paulus alle schijnwerpers op de identiteit van de ecclesia. Nergens zegt hij dit zo kort en krachtig als in dit vers, zelfs niet de Efeze of Kolossenzen brief. Het bepaalt ons bij wie we zijn: we zijn één met Hem,  één lichaam met Christus. Anders gezegd: de Christus!