ingezoomd: 1 Kor.10:12-13 –> niet beproefd boven vermogen

In deze verzen geeft Paulus de conclusie die volgt op zijn uiteenzetting over het volk Israël. Zij stonden niet op Gods beloften, maar verklaarden: “alles wat Yahweh gesproken heeft, zullen wij doen”. Een misvatting van zelfrechtvaardiging die ook onder de Galaten populair was. Maar je valt daarmee  uit de genade (Gal.5:4).

Israël werd beproefd en wij worden ook beproefd. Maar Paulus geeft de belofte dat wij niet boven vermogen beproefd zullen worden en dat God samen met de beproeving, ook de uitkomst zal geven, zodat wij de beproeving kunnen doorstaan. Op die belofte kunnen wij staan!