1 Kor.10:15-17 –> gebruik je verstand!

Uit de Korinthe brieven blijkt wellicht dat de Korinthiërs niet altijd verstandig waren, maar toch doet Paulus een beroep op hun verstand. “Beoordeel zelf kritisch wat ik zeg!” Wie op de waarheid staat, hoeft namelijk niet bang te zijn voor kritisch onderzoek en vandaar dat Paulus hen juist in dit opzicht aanspoort.

Deze aansporing heeft betrekking op het voorgaande, maar ook het navolgende. Hierin geeft Paulus onderwijs over de gezamenlijke maaltijden die men hield en de betekenis van het brood en de wijn op de tafel. Dingen die de Heer Zelf aan Paulus had overgeleverd (11:23).