ingezoomd: 1 Kor.1:14-17 –> Paulus, niet gezonden om te dopen

Paulus is in dit gedeelte nogal laconiek over de doop. Hij weet zich nog net te herinneren wie hij gedoopt heeft, maar zegt er meteen achteraan dat hij niet was gezonden om te dopen. Rituelen spelen geen rol in Paulus bediening en boodschap. Op andere plaatsen in zijn brieven wijst hij op de ene doop die voor ons van belang is. Dat is geen doop in water, maar een geestelijke doop.