1 Kor.12:7-11 –> Gods geest geeft tot opbouw

Paulus neemt ons in dit gedeelte mee door de verscheidenheid aan gaven, die God geeft. Hij benadrukt dat het één geest is en dat diezelfde geest in iedere gelovige anders werkt, met het oog op wat nuttig is. Dat wat nuttig is, is dat wat opbouwt, schreef hij al eerder (10:23). Als Gods genade in ons inwerkt, is het tot opbouw van het geheel. En het heeft dit een uitwerking die bij ons past. ‘Toedelende het eigene‘.