ingezoomd: 1 Kor.5:9-10 –> niet vermengen en vermijden

Wanneer zaken vermengd worden, is er geen onderscheid. Dat was wat er in Korinthe aan de hand was. Zij hadden iemand in hun midden die hoereerde, zoals zelfs onder de natiën niet genoemd werd en dat hield daar stand. Dat wat de man deed, was verwerpelijk, maar ook hun houding (daarin) bestempeld Paulus als ‘zuurdeeg’.

In een gezond lichaam (en de ecclesia is een lichaam), houden ongezonde zaken geen stand. Die worden er als vanzelf uitgezuiverd. In een ecclesia die gericht is op het onderwijs van Paulus en de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, worden ongezonde elementen vanzelf uitgezuiverd. Dat doet het woord en is een organisch proces, geen organisatorisch…