ingezoomd: 1 Kor.6:18-20 –> we zijn van Hem!

Paulus advies is om bij (de verleiding van) hoererij te vluchten. Dit is bijzonder, omdat hij in Efeze 6 zegt dat we bij geestelijke strijd zouden blijven staan en standhouden. Maar het vlees is zwak, dus die strijd zouden we niet aangaan, maar vluchten, zoals Jozef deed bij de vrouw van Potifar.

We behoren met ons lichaam Hem toe en zijn Zijn eigendom. We mogen God verheerlijken in ons sterfelijke en vergankelijke lichaam. Hij zal ons opwekken en daarom ziet Hij onze lichamen nu al als levend, heilig en welgevallig.