ingezoomd: 1 Kor.6:9-10 –> geen lotsdeel in het koninkrijk van God

Onrechtvaardigen hebben geen lotsdeel in het koninkrijk van God, zegt Paulus in deze verzen. Dat wordt nogal eens misverstaan. Paulus betwijfelde niet de redding van de Korinthiërs. Hij herinnert ze juist aan hun positie en zegt welk gedrag daar niet bij past.

Het koninkrijk van God beslaat de periode van de komende aeonen (tijdperken). Ongelovigen hebben daar geen aandeel in. Dat zij uiteindelijk, na de aeonen, ook worden gered, is iets waarover hij later in de brief spreekt, maar daar gaat het hier niet over. In het koninkrijk hebben zij geen aandeel.