1 Kor.8:6 –> één God, de Vader en één Heer, Jezus Christus

In de absolute zin is er maar één God en Hij is Vader. De meest basale waarheid die we vinden in de Schrift. Hij is de Schepper van alle dingen en ook alles heeft zijn bestemming in Hem. Dit realiseert God door Zijn Zoon, Christus Jezus. Wat een één-voudige waarheid!