Kol. 1:15 –> Is Jezus God? (2)

In Kol. 1:15 zet Paulus uiteen wie Christus Jezus is, de Zoon van Gods liefde. Hij is het beeld van de onzichtbare God, maar ook: de eerstgeborene van de hele schepping. De eerste van een reeks, behoort tot de reeks. Christus is dus niet God, maar de Eersteling van Gods schepping.