2 Kor. 4:4 –> is Jezus God? (1)

De Schrift leert dat God één is, dat wil zeggen: Hij is uniek, er is geen ander. Toch wordt in de theologie vaak beweerd dat Christus óók God is. Maar is dat zo? Paulus zegt dat het Christus’ heerlijkheid is dat Hij het beeld is van de onzienlijke God. Wat betekent dat precies?