Rom. 8:18 –> het lijden van de tegenwoordige tijd

In Romeinen 8 minimaliseert Paulus het lijden van de tegenwoordige tijd. Dat doet hij niet zonder reden: hij vergelijkt het met de heerlijkheid die aan, of ’tot in’ ons, geopenbaard zal worden. Zo’n geweldig vooruitzicht zet alles in het juiste perspectief!