eeuw – eeuwig

Met een bezoeker van mijn website had ik een mailwisseling over allerlei zaken, waaronder het begrip eeuwig. Uit deze conversatie is me weer eens duidelijk geworden hoe belangrijk een goed verstaan van dit begrip is. Is het een periode met een begin en een einde of is het een term die duidt op ‘zonder begin en zonder einde’?

het bijvoeglijk naamwoord
Zon – zonnig
Water – waterig
Hoek – hoekig
Geel – gelig

Eeuw – eeuwig

Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over het zelfstandig naamwoord. Zonnig zegt iets over zon, waterig over water, enz. Zo simpel is het.

Maar waarom is dat bij eeuwig dan niet zo in ons taalgebruik?
Een eeuw is in ons Nederlands taalgebruik een tijdperk, meestal van 100 jaar. Een tijdsperiode dus. Maar eeuwig is in ons Nederlands taalgebruik juist tijdloos: zonder begin en zonder einde.

In de bijbel is het ongeveer hetzelfde. Daar is een eeuw (Hebreeuws: olam, Grieks: aion) een (lang) tijdperk met een begin en een einde. Bijvoorbeeld: de toekomende eeuw (Luk.18:30) en de toekomende eeuwen (Ef.2:7).
Maar het woord eeuwig, dat het bijvoeglijk naamwoord van eeuw is, zou een tijdloos begrip zijn zonder begin en zonder einde? Dan zijn het zelfs tegenovergestelde begrippen. Daar zit een luchtje aan….

eeuwigheid?
Het Griekse woord aion’ zou altijd vertaald moeten worden met eeuw. Daar wordt het soms ook mee vertaald, zie bijvoorbeeld: 1 Kor.2:6, Hebr.1:2, en Hebr.9:26. Een andere optie is om het woord aion te handhaven en het niet te vertalen. Dat klinkt wellicht vreemd, maar is het niet, want er zijn wel meer begrippen in de bijbel die men vanuit het Grieks niet vertaald heeft naar het Nederlands. Denk bijvoorbeeld aan woorden als apostel.

Het woord aion wordt vaak vertaald met eeuw, een tijdsperiode dus, maar het wordt ook vaak vertaald met eeuwigheid of eeuwigheden, zie bijvoorbeeld: Joh.6:51, Hand. 15:18, Op.1:6.
Of met wereld, zie bijvoorbeeld: Matth.13:40, Matth.28:20.
Verschillende en zelfs tegenovergestelde Nederlandse vertaalwoorden voor één en hetzelfde Griekse begrip in de grondtekst…

Het bijvoeglijk naamwoord van dit woord, het Griekse aionion kan vertaald woorden met eeuw-ig, maar dan zouden we wel moeten weten wat dat is, namelijk betrekking hebbend op een eeuw, een tijdperk.

Het woord van God wijst ons altijd de weg en geeft ons een glasheldere definitie van wat eeuw-ig nu precies is:

Lukas 18
30 Of hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.

Hier worden twee belangrijke zaken gesteld:

  1. De toekomende eeuw is het eeuw-ige leven. Het eeuw-ige leven in dit vers, is dus het leven dat zich afspeelt tijdens de toekomende eeuw.
  2. De toekomende eeuw volgt op deze tijd en is ook een tijdsperiode.

Het tijdperk waarin wij leven wordt de tegenwoordige boze eeuw genoemd (Gal.1:4) omdat de god van deze eeuw (2 Kor.4:4) erin regeert (vergelijk Luk.4:6). Wij weten toch dat daaraan een einde komt..?

Conclusies:
• Het Griekse aion betekent eeuw en dat is een tijdperk.
• Het Griekse aionion betekent eeuw-ig en heeft betrekking op een eeuw, en spreekt dus over een tijdsperiode.
• Eeuwigheid, eeuwigheden en wereld zijn verkeerde vertaalwoorden voor de begrippen aion en aionion.
• We zouden het woord aion kunnen handhaven. In veel encyclopedieën en woordenboeken vinden we het Nederlandse woord aeon. Dit betekent: tijdperk. Bij dit woord zullen velen zich afvragen wat het betekent en dat moet uitgelegd worden. Dat is beter dan op het verkeerde been gezet te worden door een woord waarover teveel misverstanden bestaan en dat makkelijk misverstaan wordt, zoals eeuwig.