Jozefs geschiedenissen

Via onderstaande link vindt u een vers voor vers bespreking van de geschiedenissen van Jozef, die we -vinden in Genesis 37-50. Jozef is een schitterend type van de Heer Jezus Christus, die kwam tot het huis van Jakob, maar door hen werd verworpen. Zij menen dat hij dood is, maar via een omweg en een weg van vernedering, wordt hij verhoogd en alsnog erkend door het huis van Jakob. Dat is zo ongeveer de grote lijn in dit verhaal, maar ook alle details spreken van Hem, die komen zou, de Ware Jozef!

Jozefs geschiedenissen


Ook te verkrijgen als boek, via Stichting Evangelie om Niet:

Boek: JOZEF: profetische vergezichten
Download, lees en deel het boek (brochure): ‘JOZEF, profetische vergezichten’ op de website van Evangelie Om Niet. Of bestel het hier.