Ismaël

Voordat Abraham zijn beloofde zoon Izak kreeg, werd er eerst een andere zoon geboren: Ismaël. Met een andere moeder, Abram’s slavin Hagar. Ismaël kwam voort uit de eigen werken van Abram en was niet de zoon van de belofte. Dat… Lees verder

het opstandingslichaam

Het opstandingslichaam dat wij ontvangen bij de levendmaking is niet onderhevig aan alle beperkingen die ons huidige lichaam wel heeft. Paulus beschrijft dit in 1 Korinthe 15 aan de hand van illustraties uit de schepping en door contrasten. Het opstandingslichaam… Lees verder

Simson (2)

Deze studie gaat over Richteren 14 en 15. In Richteren 14 vinden we beschreven dat Simson zich een bruid verwerft. Dit spreekt van Jezus Christus, die kwam tot Zijn volk om een (nieuw) verbond te maken. Maar wie zijn de 30 metgezellen… Lees verder

God alles in allen!

Deze studie gaat erover dat Paulus in 1 Korinthe 15:24-28 verder ziet dan Johannes in het slot van Openbaring. Door deze gedeelten naast elkaar te leggen, wordt duidelijk dat de levendmaking van allen waarvan 1 Korinthe 15 spreekt, pas zal plaatsvinden… Lees verder

ieder in zijn rangorde…

In deze studie wordt uitgebreid stilgestaan bij wat Paulus vermeldt in 1 Korinthe 15: de levendmaking van alle mensen zal plaatsvinden in verschillende fases, op verschillende tijdstippen. “Een ieder in zijn rangorde” (1 Kor.15:23). Het is opmerkelijk dat van alle vermeldingen van… Lees verder

Absalom

De zoon van David, die hem opvolgde op de troon was Salomo. Maar David had meerdere zonen en één daarvan was Absalom. Van Absalom vinden we in de de bijbel niets negatiefs genoemd, integendeel: hij zag er goed uit, deed recht… Lees verder