Jozua

Het bijbelboek Jozua doet verslag van een heel nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het volk Israël. Nadat God het volk uit Egypte verlost had, heeft het veertig jaren door de woestijn gezworven en alle leden van het volk van… Lees verder

diepte van rijkdom

De wegen die God gaat, zijn diep en vaak ondoorgrondelijk. Maar Zijn doel is hoog en alomvattend. Deze studie gaat over een aantal passages uit de Romeinen brief met tegenstellingen die God gebruikt: lijden en heerlijkheid, zonde en rechtvaardiging, ongehoorzaamheid… Lees verder

Farao

In Romeinen 9-11 gaat Paulus in op de verharding van Israël. We lezen in deze hoofstukken dat God het is die hen verblind en dat het volk van Godswege werd verhard (11:8-10). Iets soortgelijks lezen we ook van Farao, al in… Lees verder

Ismaël

Voordat Abraham zijn beloofde zoon Izak kreeg, werd er eerst een andere zoon geboren: Ismaël. Met een andere moeder, Abram’s slavin Hagar. Ismaël kwam voort uit de eigen werken van Abram en was niet de zoon van de belofte. Dat… Lees verder

het opstandingslichaam

Het opstandingslichaam dat wij ontvangen bij de levendmaking is niet onderhevig aan alle beperkingen die ons huidige lichaam wel heeft. Paulus beschrijft dit in 1 Korinthe 15 aan de hand van illustraties uit de schepping en door contrasten. Het opstandingslichaam… Lees verder