Elia aan de beek Krith

De geschiedenissen over Elia in het boek 1 Koningen vangen aan met Elia die koning Achab aanzegt dat het niet meer zal regenen, tenzij hij dat zegt. We weten uit andere Schriftplaatsen dat het daarna niet geregend heeft voor een periode van 3 jaar en 6 maanden (Luk.4:25, Jak.5:17). Elia wordt door God zelf naar de beek Krith gestuurd. Daar is water en zal hij onderhouden worden door raven, die hem brood en vlees brengen.

onder-zoeken
Dat is natuurlijk een mooie geschiedenis, maar wanneer we onder de oppervlakte zien, is het nog mooier. Want de hele Schrift spreek van één persoon, Jezus Christus. Dit verhaal is daar geen uitzondering op. En doordat de gelovige één is met Hem en deelt in Zijn positie, vertelt het ons ook iets over onszelf.

Christus
Elia betekent JAHWEH is God. Hij is een beeld van Jezus (= JAHWEH redt). Elia verschijnt in een wereld waarin Achab regeert. Deze Achab, die vooral bekend staat om zijn goddeloosheid, is een type van de god van deze aeon, Satan. Christus, en daarmee ook degenen die Hem toebehoren, komen in deze wereld buiten het systeem te staan, buiten de gevestigde orde, ‘buiten de legerplaats’:

Hebreeën 13
12 Daarom leed ook Jezus, om het volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort.
13 Als dat zo is, laten wij, dan ook, tot Hem uitgaan, buiten de legerplaats, en zijn smaad dragen.

leven!
Maar wat gebeurt er buiten de legerplaats? Daar voedt God ons, met water, brood en vlees, dat is: leven, woord en vaste spijs. Raven zijn een beeld van de dood. Juist deze raven brengen water en brood, uitbeeldingen van leven. Opstanding uit de dood! Elia wordt door God gebracht naar de beek Krith. Dat betekent afgescheiden of afsnijding en is een bevestiging van onze positie. Dood voor de wereld, maar levend voor God (Gal.2:20). Elia wordt daar verborgen, lezen we (1 Kon.17:2). Ons leven is met Christus verborgen in God (Kol.3:3).

de Eersteling(en)
De beek Krith is een beek die stroomt naar de rivier de Jordaan. Het doorgaan door de (doods)Jordaan spreekt van dood en opstanding. Israël moest door de Jordaan trekken, voordat het volk het beloofde land inging (Jozua 3). Elia krijgt door te drinken van het water uit de beek Krith al deel aan de zegeningen van het water, voordat het water in de Jordaan terecht kwam. Hij is hiermee een schitterend beeld van de Eersteling Christus, die als eerste onvergankelijk leven ontving (1 Kor.15:20) en wij met Hem.