onze geliefde broeder Paulus 🔈

Petrus en Paulus gaven elkaar in Galaten 2 eensgezind de rechterhand van gemeenschap. Ze waren eensgezind over de overeenkomsten, maar ook in de verschillen van hun boodschappen. Later in Galaten 2 beschrijft Paulus een situatie waar hij Petrus in aanwezigheid van anderen terecht heeft gewezen, omdat hij huichelde. Petrus heeft moeite gehad met de boodschap van Paulus.

Des te opmerkelijker dat Petrus in zijn laatste brief verwijst naar onze geliefde broeder Paulus. Hij noemt Paulus niet alleen, maar bespreekt ook de boodschap van Paulus. Waar Petrus in de beginperiode van Handelingen nog aan Israël de komst van het Koninkrijk verkondigde, komt hij aan het einde van zijn leven tot de conclusie, dat dit nog enige tijd zou duren, 2 dagen van duizend jaar om precies te zijn. “Omdat God niet van plan is enigen verloren te laten gaan”. 

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum:  3 december 2017