1 Kor.2:10-11 –> de diepten van God

De geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten van God. In andere Schriftgedeelten spreekt Paulus ook van deze diepten. Ze wijzen ons, op het voorgaande in 1 Korinthe 2: Gods wijsheid in verborgenheid. Gods geest onthult ons geheimen die onder de oppervlakte verborgen liggen!