Saulus

In Handelingen 7 maken we voor het eerst kennis met Saulus, die later Paulus zou heten. Hij wordt zichtbaar bij de steniging van Stefanus. De naam Stefanus betekent Kroon. Deze geschiedenis is illustratief voor de latere bediening van de apostel Paulus.… Continue Reading

Romeinen 1:1

In deze eerste studie over de Romeinen brief hebben we stil gestaan bij het eerste woord in de Romeinen brief, de schrijver, die zich introduceert: Paulus. Wie is hij, waarin onderscheid hij zich in zijn bediening, apostelschap en boodschap? Paulus verklaart… Continue Reading