Romeinen 3:21-31

Deze perikoop is een ommekeer in het betoog van Paulus. Hij vangt aan met: “Máár nú..” Allen zondigden en missen de heerlijkheid van God, dat is de positie van de mens. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Maar diezelfde allen zullen worden gerechtvaardigd,… Continue Reading

vergelden

Het is opmerkelijk hoe woorden en uitdrukkingen in onze taal hetzelfde kunnen betekenen, maar toch een totaal verschillende gevoelswaarde hebben. Als we spreken over vergelden of vergelding, dan heeft dit vaak een negatieve bijklank. Dit terwijl het woord op zichzelf… Continue Reading