Romeinen 5:1-5

In dit eerste gedeelte van Romeinen 5 zet Paulus een aantal thema’s neer die ook in de volgende hoofdstukken het onderwerp zijn en nader uitgewerkt worden, zoals verzoening, lijden, hoop en heerlijkheid. Nu wij gerechtvaardigd zijn uit geloof hebben wij… Continue Reading

Romeinen 3:21-31

Deze perikoop is een ommekeer in het betoog van Paulus. Hij vangt aan met: “Máár nú..” Allen zondigden en missen de heerlijkheid van God, dat is de positie van de mens. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Maar diezelfde allen zullen worden gerechtvaardigd,… Continue Reading