gezonde woorden 🔈📹

Twee keer spreekt Paulus in zijn brieven over gezonde woorden, maar ook verschillende malen over verwante begrippen als gezonde leer en gezond in het geloof. Waar herkennen wij gezonde woorden aan en welke woorden zijn dan ongezond?Net als bij ons lichaam een gezonde levensstijl en gezonde voeding van levensbelang… Lees verder

the two spies

Christ and the ecclesia (>church) are called a mystery or secret in Scripture (Eph.5:32). Paul says in this passage in Ephesus that Christ and the ecclesia are already hidden in the history of Adam and Eve. Paul reveals a secret,… Lees verder

de twee verspieders

Christus en de ecclesia (>gemeente) worden in de Schrift een verborgenheid of geheim genoemd (Ef.5:32). Paulus zegt in dit gedeelte in Efeze dat Christus en de ecclesia al verborgen liggen in de geschiedenis van Adam en Eva. Paulus openbaart een geheim, dat met de… Lees verder