het gebed van Paulus in Efeze 1 🔈📹

In Efeze 1 begint Paulus met zijn lezers voor te houden dat wij als gelovigen zijn gezegend in alle geestelijke zegen in de hemel in Christus. Meteen daarop volgt een gebed. In dit gebed vraagt Paulus aan God bijvoorbeeld niet om het veranderen van de omstandigheden, maar om werkelijk zicht te krijgen op de ontzagwekkend hoge roeping en positie die wij als gelovigen hebben. Dat tilt ons namelijk boven alle omstandigheden uit.


Audio
PowerPoint