David speelt op de harp 🔈📹

In de eerste helft van 1 Samuël 16 vinden we de geschiedenis van de zalving van David. In het geheim wordt David tot koning gezalfd, want dit moet voor koning Saul verborgen blijven. Vanaf dat moment wordt ‘de geest vaardig over David’.
In het tweede gedeelte van het hoofdstuk lezen we dat de geest van JAHWEH wijkt van Saul en hij een kwade geest ontvangt. Om Saul tot rust te brengen, stellen zijn dienaren voor om iemand muziek te laten spelen. David wordt erbij geroepen en hij speelt voor Saul op de harp.

Audio
PowerPoint

In het programma waarmee ik de video opneem, stond een instelling niet goed, waardoor de presentatie niet wordt weergegeven.