Ben-oni wordt Benjamin

In Genesis 35 vinden we de geschiedenis beschreven van de geboorte van de tweede zoon van Jakob en Rachel: Benjamin. Rachel overlijdt bij de geboorte. Hoewel het slechts een paar verzen zijn, is deze geschiedenis een uitbeelding van een geweldig onderwerp, namelijk hoe de Messias van Israël geboren zou worden als de Man van smarten (Jes.53:3) en door lijden heen zou worden verhoogd tot aan Gods rechterhand. Eerst de betreffende verzen:

Genesis 35
16 (…) Toen zij nog maar een kleine afstand af hoefden te leggen om bij Efrath te komen, baarde Rachel, en zij had het zwaar tijdens het baren.
17 En het gebeurde, toen zij het zo zwaar had tijdens het baren, dat de vroedvrouw tegen haar zei: Wees niet bevreesd, want ook deze keer hebt u een zoon!
18 En het gebeurde, bij het uitgaan van haar ziel, want zij stierf, dat zij hem de naam Ben-oni gaf. Zijn vader gaf hem echter de naam Benjamin.
19 Zo stierf Rachel en zij werd begraven langs de weg naar Efrath, dat is het tegenwoordige Bethlehem.

Bethlehem-Efratha
De plaats waar deze geschiedenis zich afspeelt, is bijzonder, omdat voorzegd was dat dáár de Messias geboren zou worden (Micha 5:1). Rachel baart hier een zoon en is een uitbeelding van het volk Israël. Haar naam betekent ooi, dat is een vrouwelijk schaap. Israël wordt in de Schrift voorgesteld als een kudde schapen. Het is dan ook dit woord rachel dat we vinden in de bekende profetie over de komst van de Man van smarten in Jesaja 53. De Heer was onderdeel van de kudde en wordt daarom voorgesteld als lam en schaap:

Jesaja 53
7 Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap (Hebr: rachel) dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.

Rachels dood
Rachel sterft bij de geboorte van de zoon en noemt hem Ben-oni, wat betekent: zoon van mijn smart. Daarin herkennen we natuurlijk  de Man van smarten uit Jesaja 53. Hij kwam in vernedering om te lijden. Israël kent deze Zoon alleen als degene die kwam in vernedering. Men verwierp de Messias en daardoor werd het volk terzijde gesteld. In het jaar 70 na Chr. werd zelfs de stad Jeruzalem met haar tempel volledig verwoest en in de as gelegd. Deze verwerping van Israël wordt in de profeten dan ook voorgesteld als een verblijf in de dood (Ez.37:12). Hier in Gen.35:18, de dood van Rachel.

Zoon van Mijn rechterhand
Rachel noemt haar zoon Ben-oni. Israël ziet immers niet verder, maar Jakob noemt hem: Benjamin, dat betekent: zoon van mijn rechterhand. Het is een uitbeelding van God, de Vader, die de zoon van smarten verhoogd tot aan Zijn rechterhand (merk op dat in Gen.35:18 gesproken wordt over zijn vader en niet over Jakob). Benjamin is een uitbeelding van de opgewekte Christus, die door de Vader werd verhoogd en gezet aan Zijn rechterhand:

Efeze 1
20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemel.