Kaïn

In Genesis 4 vinden we de bekende geschiedenis beschreven van Kaïn en Abel, waarin Kaïn zijn broer Abel doodt. In de verzen die volgen, komen we de eerste vermelding van het woord cathar (H5641) tegen, dat vertaald wordt met verborgen. Dit woord en de vervoegingen ervan, vinden we 120 keer in het oude testament. In deze blog wil ik bij het eerste voorkomen van dit woord eens wijzen op de verborgen betekenis in de geschiedenis van Kaïn en Abel.

Abel en Kaïn
Abel wordt wel vertaald met leeg, ijdel, maar ook met damp, in de zin van vluchtig. Hij is een type van Jezus, die zichzelf ontledigd heeft (Fil.2:7) en de mensen is gelijk geworden. Hij kwam om te sterven en werd gedood door zijn broeders, het Joodse volk. Kaïn is dan ook een beeld van dit volk. Zij naam betekent speer en het is dan ook niet toevallig dat Jezus door middel van een speer gedood werd (Joh.19:34).

Na het doodden van Abel spreekt God tot Kaïn:

Genesis 4
11 Nu dan, u bent vervloekt, weg van de grond, die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen.
12 Als u de grond bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven; u zult dolend en dwalend over de aarde gaan.

verstrooid
Hier wordt in beeld gebracht hoe het broedervolk dat haar broer, de Messias, gedood had, vervloekt zou worden (vgl. Deut.28-29) en verstrooid zou worden over de aarde (o.a. Lev.26:33, Deut.29:28). Het Joodse volk zou geen verblijfplaats meer hebben en rondgaan over de hele aardbodem.

Genesis 4
13 En Kaïn zei tegen YAHWEH: Mijn misdaad is te groot om te dragen.
14 Zie, U verdrijft mij heden van het aangezicht van de grond en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan; en het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt, mij zal doden.

verborgen
De vervloeking, verdrijving en verstrooiing van Kaïn als type van het Joodse volk wordt hier voorgesteld als verborgen zijn voor Gods aangezicht. Het is precies de terminologie, zoals we die ook later vinden in de boeken van Mozes:

Deuteronomium 31
17 Dan zal Mijn toorn op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten en Mijn aangezicht voor hen verbergen, zodat zij opgegeten zullen worden; en veel verschrikkelijke dingen en noden zullen het volk treffen, zodat het op die dag zal zeggen: Hebben deze verschrikkelijke dingen mij niet getroffen omdat mijn God niet in ons midden is?
18 Ik zal Mijn aangezicht op die dag zeker verbergen, vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich tot andere goden gekeerd.

Deuteronomium 32
20 Hij zei: Ik zal Mijn aangezicht voor hen verbergen;Ik zal zien wat hun einde is, want zij zijn een totaal verdorven generatie, kinderen in wie geen enkele trouw is.

De woorden die God tot Kaïn richt, zijn heftige woorden, maar Kaïn krijgt ook een belofte mee:

Genesis 4
15 Maar YAHWEH zei tegen hem: Daarom zal al wie Kaïn doodt zevenvoudig gewroken worden! En YAHWEH merkte Kaïn met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam, hem zou doden.
16 Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van YAHWEH; en hij woonde in het land Nod, ten oosten van Eden.

Kain komt terecht in het land Nod, wat vlucht betekent. Het Joodse volk zou verstrooid worden over de aarde, op de vlucht voor vijanden. Maar toch heeft God al van tevoren beloofd dat het volk, net als Kaïn, niet zou worden uitgeroeid. God heeft een plan met Zijn volk en daarvoor bewaart Hij het (Ps.121)