de paardenbloem

De schepping is vol van schitterende beelden die uitdrukken dat er een Schepper is en die een ontwerp(er) aan het licht brengen. De schepping spreekt het verhaal van de Schepper.

Gisteren had ik met iemand een gesprek over de paardenbloem. Ze wees me erop dat een paardenbloem een transformatie ondergaat en ze vroeg me wat dit kan betekenen. Iedereen kent deze bloemen die veranderen in een pluizige bol en elk kind heeft wel eens zo’n bol geplukt en ertegen geblazen, zodat de zaadpluizen wegwaaien.

onvergankelijk
De paardenbloem is geel en in de schepping staat dit voor goud. Goud spreekt van onvergankelijkheid, van heerlijkheid. Deze paardenbloem verandert van een mooie bloem in een pluizige bol met zaadjes, die vruchtpluis wordt genoemd. Herkennen we hierin niet onze Heer die Zichzelf ontledigde en de heerlijkheid waarop Hij aanspraak kon maken, als Zoon van God, aflegde?

Filippenzen 2
6 Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,
7 maar Zichzelf ontledigd heeft  door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.

opstanding
Een ander opvallend verschijnsel van de paardenbloem is de lange, rechtopstaande steel. De steel is net als een staf (vergelijk Ps.23:4) een beeld van opstanding. Heerlijkheid (de gele bloem) volgt ná opstanding.

Filippenzen 2
9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam.

Christus ging een weg van vernedering om de vreugde die Hem voorgesteld was (Hebr.12:2).
Door Zijn lijden zou Hij zaad zien, namelijk nieuw leven voortbrengen, tot verzadiging toe, zo was Hem door Zijn Vader beloofd in de oudtestamentische Schriften (vergelijk ook Joh.12:24):

Jesaja 53
10 (…) als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen en het verlangen van JAHWEH zal voorspoedig zijn in Zijn hand.
11 Door het zwoegen van Zijn ziel zal Hij zien en verzadigd worden (…)

De pluizige zaadjes van de paardenbloem worden meegevoerd door de wind, een beeld van de Geest van God (Joh.3:8). Nieuw leven komt tot stand door Geest en zoals de wind het zaad meevoert, zo brengt de Geest dat leven waar Hij dat wil.

Schitterend om te zien hoe alles in de Schepping getuigt van Zijn werk!

1 Korinthe 10
26 Want de aarde en haar volheid is van de Heer.

paardebloemen