de brief aan Filemon

In deze blogs bespreek ik vers voor vers de brief van Paulus aan Filemon. Deze brief is één van de brieven van Paulus die niet primair gericht is aan een ecclesia, maar aan een persoon. Het is de kortste brief van Paulus. Het hoofdonderwerp is de weggelopen slaaf van Onesimus, die bij Paulus is terecht gekomen op de plek waar hij gevangen zat. Daar wordt Onesimus, doordat Paulus hem het evangelie vertelt, een gelovige. Onesimus is voor Paulus een zeer goede hulp in zijn gevangenschap. Wat nu, Onesimus bij zich houden, of terugsturen naar Filemon?

Klik op deze link voor de serie blogs waarin de brief aan Filemon vers voor vers besproken wordt