Richteren 15:1 in de dagen van de tarweoogst

We komen nu in het volgende hoofdstuk en er wordt een kleine sprong in de tijd gemaakt. Het huwelijk was niet tot stand gekomen en Simson had zich teruggetrokken in het huis van zijn vader. Na (enige) dagen besluit hij echter om terug te keren tot de vrouw.

Richteren 15
1 En het gebeurde na enige dagen, in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn vrouw bezocht, (…) en hij zei: Ik zal tot mijn vrouw komen, in de kamer…

wel of geen huwelijk
Hoewel de vrouw aan een ander wordt gegeven (14:20), noemt Simson haar nog steeds mijn vrouw. Zoals de Filistijnen later in het hoofdstuk Simson ook de schoonzoon van de Timniet noemen (15:6). Het blijft wat onduidelijk of Simson en de vrouw nu wel of niet verbonden zijn door het huwelijk. Zoals we dat ook zien in de Handelingen periode. Het volk Israël had haar Messias verworpen en gedood en de Heer ging op naar het huis van Zijn Vader (Hand.1:9). Maar daarna wordt aan Israël gepredikt, dat als zij zich als volk zouden bezinnen en bekeren, de Messias zou terugkomen en het nieuwe verbond zou worden gesloten (3:19-21).

in de dagen van de tarweoogst
Simson keert enige dagen later terug om zijn vrouw te bezoeken. Dat is in de dagen van de tarweoogst, staat er bij. De tarweoogst bepaalt ons bij Pinksteren. Vanaf de dag van de eerstelingschoof (van de gersteoogst) zou men zeven sabbatten tellen (Lev.23:15-16) en na 7 x 7, op de vijftigste, zou voor Israël het begin aanvangen van de tarweoogst. Pinksteren betekent vijftigste.

pinkstervuur
Wat we in de navolgende geschiedenis beschreven vinden, is Simson die door middel van 300 vossen de oogst van de Filistijnen platbrandt. Het is een illustratie van Pinksteren, een plaatje van wat beschreven wordt in het boek Handelingen. De geschiedenis van Handelingen speelt zich af tussen twee Pinksterfeesten. Het bekende Pinksteren in Hand. 2 met het uitstorten van de geest, de toespraak van Petrus, het spreken in talen en de tongen van vuur. Daar is het Koninkrijk aanstaande en de situatie voor Israël veelbelovend.

in vlammen op
Later, in Hand. 20:16 is Paulus op weg om met Pinksteren in Jeruzalem te zijn. Daar zal hij worden gevangen genomen en het boek Handelingen eindigt met dat er vanwege het ongeloof van het Joodse volk een einde is gekomen aan de voorkeurspositie van Israël (Hand.28:23-29). Het land leek klaar voor de oogst (Joh.4:35). De Sterke Held, die de dood had overwonnen, werd aan Israël gepredikt door de apostelen (Hand.2:36; 3:19-21), maar de bruid was niet beschikbaar en de oogst ging in vlammen op. Uiteindelijk zijn dan ook in het jaar 70 na Chr. de stad Jeruzalem en de tempel door de Romeinen verwoest en verbrand.