David eet de toonbroden 🔈📹

De geschiedenissen van David spreken erg tot de verbeelding. Het zijn schitterende plaatjes van Hem, die komen zou, Jezus Christus. David spreekt dan ook in al zijn woorden (Hand.2:30), maar ook in zijn daden van de Zoon van David. In zijn koningschap, in het verslaan van de tegenstander én ook in zijn vlucht voor koning Saul.

In deze geschiedenis in 1 Samuël 21 komt David, die op een geheime missie is, terecht in het huis van God en vraagt daar aan de priester om brood voor zijn manschappen. Het nieuwe testament geeft hierop als toelichting dat dit dingen waren die onder de wet verboden waren. Het spreekt dan ook van de Zoon van David, die meer is dan de dingen van het oude verbond (Matth.12:1-6).

Audio
PowerPoint