David in Adullam 🔈📹

In deze geschiedenis is David eerder al als koning gezalfd, maar regeert nog niet over Israël. Hij is gevlucht voor Saul en bevindt zich in een grot, genaamd Adullam. Daar, buiten de maatschappij, verzamelen zich allerlei verschoppelingen tot David en hij wordt hun overste.

Deze geschiedenis in het leven van David is een schitterend plaatje van de huidige tijd, waarin de Zoon van David nog geen geopenbaard Koninkrijk heeft, maar wel regeert over een gezelschap dat tot Hem verzameld wordt. Hij is hun Hoofd.

Audio
Presentatie