de ark bij Obed-Edom 📹

In 2 Samuël 6 vinden we de geschiedenis van David die de ark van het verbond naar Jeruzalem wil laten brengen. Maar dat loopt anders. De ark wordt op een kar gezet, de ossen struikelen en Uzza, die de vallende ark wil tegenhouden, sterft. De optocht wordt onderbroken en de ark komt terecht in het buitenland: bij Obed-Edom in Gath. Dit verhaal is een illustratie van de onderbreking in Gods handelen met Israël.

PowerPoint