de heerlijkheid van Christus en Zijn evangelie (1) 🔈📹

In Kolossenzen 1 geeft Paulus een indrukwekkende beschrijving van de Zoon van Gods liefde. God heeft Hem gesteld tot Eerste van de oude en de nieuwe schepping. Heel Gods voornemen met Zijn schepping, volbrengt Hij in, en door, Zijn Zoon. Dit plan omvat de hele schepping. Vandaar dat de Statenvertaling boven dit gedeelte heeft gezet: “de heerlijkheid van Christus en Zijn evangelie”.

Audio
PowerPoint