de overheden: onder God gesteld 🔈 📹

In Romeinen 13 zegt Paulus dat we ons zouden onderschikken aan de overheden, die boven ons staan. En ook dat alle overheden onder God gesteld zijn. In deze studie bezien we om welke overheden het gaat in dit gedeelte. Ook beantwoorden we de vraag of onderschikken gelijk is aan (absolute) gehoorzaamheid. Maar we beginnen in Romeinen 11 en 12, want dit hoofdstuk staat niet op zichzelf, maar houdt rechtstreeks verband met het voorgaande.

 

Audio
PowerPoint