de voetwassing 🔈📹

In Johannes 13 vinden we een bekende geschiedenis beschreven waarin Jezus de voeten wast van Zijn discipelen. Petrus komt hier tegen in verzet. Er ontstaat een gesprek waarin Jezus tegen Hem zegt dat hij op dat moment niet begreep wat Jezus deed, maar het ‘na dezen’ zou verstaan.

Petrus wist natuurlijk wat Jezus letterlijk deed, namelijk dat Hij zijn voeten waste, want daar protesteerde hij juist tegen. Maar wat Petrus toen nog niet wist is dat deze voetwassing een schitterend plaatje blijkt te zijn van het werk van Christus in onze tijd. Na Zijn opstanding en door het ongeloof van het Joodse volk verbergt de Heer zich in de bovenzaal en reinigt daar de zijnen.

Audio
PowerPoint