één God

Geen waarheid in de Schrift is zó elementair als het gegeven dat er één God is. Waaruit blijkt dat? En waarom is dat zo elementair? Wat hebben Mozes, de profeten, Jezus zelf, de apostelen en in het bijzonder de apostel Paulus over de waarheid van de ene God naar voren gebracht?

Op deze studiedag mocht ik als eerste spreken. André Piet nam de tweede studie voor zijn rekening.

 

Studie 1: Eén God, Schepper van alles – Gerard Oudijn

Beluister bijbelstudie: Eén God, Schepper van alles

Download PowerPoint-presentatie

 

Studie 2: Eén God, de Vader – André Piet

Beluister bijbelstudie: Eén God, de Vader

Download PowerPoint-presentatie

 

Plaats studie: Urk
Datum: 15 maart 2014