een wolk van getuigen (3) 🔈 📹

Deze studie is het vervolg op de studies over Hebreeën 11. In deze toespraak worden de verzen 23 t/m 32 besproken. Over Mozes, Rachab, Gideon, enz. Zij leefden allen uit geloof en waren overtuigd van dingen die niet gezien worden.

 

Audio
PowerPoint