de gelijkenis van de koninklijke bruiloft 🔈

In Mattheus 22 wordt het Koninkrijk der hemelen vergeleken met een bruiloft die een koning bereide voor zijn zoon. In bedekte termen, maar voor de goede verstaander volstrekt helder, wordt geschetst hoe de bevoorrechte positie van het Joodse volk zou worden weggenomen en hoe de heidenen deel zouden krijgen aan redding en aan het Koninkrijk.

Natuurlijk ook aandacht voor de vaak misbruikte frase: “…..en werp hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het huilen zijn en het knarsen van de tanden”. En de uitspraak: “want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren”. Deze woorden zouden we binnen het gedeelte lezen, want ze hebben hun betekenis binnen de context.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint 

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 3 juni 2018