het offer van Abraham 🔈

Een aangrijpende geschiedenis uit het leven van Abraham vinden we in Genesis 22 waar Abraham wordt opgedragen zijn zoon Izak te offeren. Izak was de zoon, waarin God zijn beloften aan Abraham zou vervullen. Daarom twijfelde Abraham niet en hij geloofde dat God Izak blijkbaar weer uit de doden zou opwekken.

In Galaten 3 zegt Abraham dat het zaad van Abraham ten diepste Christus is en degenen die van Christus zijn. Met die wetenschap vinden we de opstanding van Christus ook terug in Genesis 22. En het offer dat wij die van Christus zijn zouden stellen: onze lichamen tot levend, heilig en voor God welgevallig offer.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 1 april 2018