in een oogwenk 🔈

In 1 Korinthe 15 geeft Paulus een  uitgebreide uiteenzetting over de opstanding van doden. Maar wat gebeurt er eigenlijk met degenen die nog leven bij de komst van de Heer? Ook daarvan spreekt hij, o.a. in 1 Kortinthe 15, maar ook op andere plaatsen, zoals in 2 Korinthe 5.

 

Studie

PowerPoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum:  5 april 2020