Joas, de verborgen koning 🔈

In 2 Koningen 11 (en 2 Kronieken 22 en 23) vinden we de merkwaardige geschiedenis van Joas. Zijn vader, Achazja, komt te overlijden en Atalja, de moeder van Achazja, grijpt dit aan om het hele koninklijke nageslacht om te brengen. Zoals blijkt met de bedoeling haar eigen dynastie te vestigen. Dit is een dramatische gebeurtenis, omdat uit het koningshuis van David en Juda, de Messias zou voortkomen.

Maar in het verborgen is er nog een nakomeling van David: Joas. Hij wordt door de vrouw van de hogepriester verborgen in de tempel en verblijft daar zes jaren. In het zevende jaar, op de zevende dag, wordt deze koning bekendgemaakt. Het is een schitterend plaatje van Christus, die nu verborgen is in de hemel, en in de toekomst zal worden geopenbaard. Op de zevende dag (van duizend jaar, 2 Petr.3:8)!

 

De video opname van deze bijbelstudie is helaas mislukt.

Audio 
PowerPoint