Paulus, apostel van de natiën 🔈

De apostel Paulus verklaart dat hij de apostel van de natiën is. Maar Paulus heeft zich niet exclusief tot heidenen gericht. Hij ging ook in de synagogen en sprak daar met en tot Joden. Daarnaast vinden we in Handelingen 15 de apostel Petrus die zegt dat God hem had uitgekozen, dat de heidenen door zijn mond het evangelie zouden horen en geloven. Petrus waren immers de sleutels van het Koninkrijk van de hemelen gegeven (Matth.16:19) en hij zou deuren openen. Ook de deur naar de heidenen.

Maar wat betekent het dan dat Paulus de apostel van de natiën is? Daarover gaat deze studie. Ook zien we bij het bestuderen van deze Schriftgedeelten welke boodschap Paulus had: één God, die een plan heeft met Zijn hele schepping, geen mens valt daarbuiten!

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 10 maart 2016