Psalm 110 (2): de Messias heersend vanuit Sion 🔈📹

Vorige keer hebben we het eerste vers van Psalm 110 besproken, dat spreekt over de huidige positie van Christus aan Gods rechterhand. Een vers dat vaak geciteerd wordt en waar vaak aan gerefereerd wordt in het nieuwe testament.

Maar dit “gezeten zijn aan Gods rechterhand” heeft een nadrukkelijk “totdat”. De Messias zal verschijnen aan Israël en zitten op de troon van Zijn vader David in Jeruzalem. Vanuit Sion zullen alle vijanden onderworpen worden. In deze studie bespreken we de verzen uit Psalm 110 die daarover gaan.

Audio
Presentatie