Simson en de poorten van Gaza 🔈📹

In Richteren 16 vinden we tussen de uitgebreide geschiedenissen van Simson een kort verhaal opgetekend. Simson bezoekt een hoer in Gaza en als de Gazieten hier lucht van krijgen, sluiten zij de poorten van de stad met als bedoeling om Simson bij het morgenlicht te doden.
Maar Simson staat midden in de nacht op, breekt de stadspoort uit, neemt die op zijn schouders en zet ze op de top van een berg.

Deze geschiedenis spreekt van Jezus Christus, de Sterke Held, die de dood overwon en in Zijn triomf opvoer in de hoogte!


De mensen van de techniek in DHZV waren met vakantie en Ron die de honneurs heeft waargenomen, heeft dit uitstekend gedaan. In het begin is de audio iets minder, maar dat wordt spoedig hersteld.

Audio
Presentatie