twee dagen in Samaria 🔈 📹

In Johannes 4 vinden we de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Deze geschiedenis is meer dan een mooi verhaal en heeft ook een diepe typologische betekenis. Jezus verblijft twee dagen buiten het Joodse land en juist daar maakt Hij zich bekend als de Messias en geloven velen in Hem. Een geweldige illustratie van onze tijd, waarin Christus onder de natiën verblijft.

Studie
Powerpoint

Op de website van ‘de Heere zal voorzien’ staat een langere opname. Dit is inclusief de paar minuten waarin ik me heb voorgesteld, het dankgebed dat ik heb gedeeld van Paulus uit Efeze 1 en het slotlied.

Weer later zag ik dat er ook een video beschikbaar is van de samenkomst:

https://www.youtube.com/watch?v=ROFD5KJGZJs